Kompaktowa łazienka na powierzchni 3,31m²

Wizualizacja ukazująca układ funkcjonalny.


Rzut projektowanej łazienki – przedstawiony jest układ funkcjonalny oraz wymiary pomieszczenia.